ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ประกาศด่านป่าไม้

ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องตั้งด่านฯ

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2508 (เชียงราย น่าน สมุทรปราการ ระนอง จะนะ สุไหง-ลก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องตั้งด่านฯ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2517 (ตาก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงอาณาเขตด่านฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2526 (กรุงเทพ)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องตั้งด่านฯ ลงวันที่ 1 มกราคม 2534 (ประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องตั้งด่านฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่องตั้งด่านฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ( บึงกาฬ)

ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่องตั้งด่านและกำหนดเขตฯ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ( กาญจนบุรี แหลมฉบัง ช่องเม็ก ท่าลี่ นครพนม มุกดาหาร)

ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่องตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตฯ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เด่นชัย บ้านไผ่ สิงห์บุรี วังน้อย อัมพวา)