พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นำข้าราชการ พนักงาน และ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป […]


การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) ผอ.ส่วนทุกส่วน แ […]


การตรวจราชการตามเเผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายอนุพงษ์ เจีย […]