กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “กรมป่าไม้ ปันสุขให้ประชาชน”

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) ผอ.ส่วนทุกส่วน […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


กิจกรรมจิตอาสาบูรณาการ การจัดอาหารประกอบเลี้ยง โรงครัวประจำจังหวัด

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใน […]


มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำมันพืช จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพากรป่าไม้ที่ […]


Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษ […]