กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนส่ […]


กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


ประชุมประจำเดือน 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป […]


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ […]


ประชุมประจำเดือน 8/2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท […]


ประชุมประจำเดือน 7/2564

          วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทร […]


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)        จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564 โดยนายจงรัก ทรงรัตนพัน […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่า […]