ข่าวการจับกุมการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วยป่าไม้


ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ-สลุย

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.16(จีนทึง) สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 ตำบ […]


ตรวจสอบและตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “ยุทการทวงคืนผืนป่า”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 6 (เกาะสมุย)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจ […]


ร่วมกันออกตรวจสอบและตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 6 (เกาะสมุย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจฯสาย […]


ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.10 (ลำเลียง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู […]


เจ้าหน้าที่ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกตามที่ จนท ชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯได้บินตรวจสภาพป่าในท้องที่ อ.เกาะพะงัน

วันที่ 22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ 6 (เกาะสมุย) ร่วมกับ จนท อุทยานฯ ธารเสด็จเกาะพะงันได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกตามที่ จนท ชุดพญาเสือ กรม […]


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในท้องที่หมู่ที่ 14 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันที่ 22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชพ.15 (ทุงตะโก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับป่าไม้จังหวัดชุมพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 […]


ตรวจยึดพื้นที่ในเขตฯควนแม่ยายหม่อน บริเวณบ้านช้างแหก ม.7 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

วันที่ 16 กค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ชป.กกล.รส.ร.25 พัน 2,เจ้าหน้าที่กอ […]