แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 กรกฎาคม 2562


กิจกรรม โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11(สฎ.) เป็นประธาน พร […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.15 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) นายสัจรินทร์ […]


พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายสัจรินทร์ ศ […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นำข้าราชการ พนักงาน และ […]