แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กรกฎาคม 2562


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่ […]


กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11.(สฎ.)โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นา […]