แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2562


กิจกรรม โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11(สฎ.) เป็นประธาน พร […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.15 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) นายสัจรินทร์ […]


พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายสัจรินทร์ ศ […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นำข้าราชการ พนักงาน และ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่ […]


กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11.(สฎ.)โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นา […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป […]