แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2562


การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) ผอ.ส่วนทุกส่วน แ […]


การตรวจราชการตามเเผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายอนุพงษ์ เจีย […]


เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายอนุพงษ์ เจีย […]