แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2559


ดำเนินการใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ท้องที่บ้านบางธรรมะ ม. 4 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

วันที่ 27 ก.ย. 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.1(ละอุ่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักฯ 11 นายธนิต […]


เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน โดยบังคับใช้มาตรการ 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ.) พร้อมด้วยนายธนิต สังขนิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า […]


เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี

วันที่ 18 ก.ย.59 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนเสริมฯ และนางสาวอภิญญา คงสงค์ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ พร้อมเจ้ […]


การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดื […]