แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 สิงหาคม 2559


การตรวจราชการ รอบที่ 2 ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 (ตัดโค่นยางพารา)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายจงรัก ทรงรัตน์พันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วย นายธนิต สังข์นิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าแล […]


ร่วมให้การต้อบรับ นายสากล ฐินะกุล และ นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายจงรัก ทรงรัตน์พันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วย นายธนิต สังข์นิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าแล […]