แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 สิงหาคม 2559


ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 ส.ค.59 จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.17 (ชัยบุรี) สจป.ที่ 11 (สฎ) ร่วมกับ กำนัน อาวุธ รุ่มจิตร กำนันตำบลไทรทอง และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิ […]


การออกพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ของผู้ขอรับกล้าไม้

วันที่ 5 ส.ค.59 นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.11(สฎ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ออกพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ของผู้ขอรับกล้าไม้จาก […]


ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.11(สามปาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สลุย เจ้าหน้าท […]


ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำจำนวน 3 จุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 5 ส.ค. 59 จนท.หน่วยฯ ชพ.4(วิสัย)สจป.ที่11(สุราษฎร์ธานี)ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และราษฎรในพื้นที่ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ร่วมกันสร้า […]


การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั […]