แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 สิงหาคม 2559


นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้มาตรวจราชการท้องที่จังหวัดระนอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้มาตรวจราชการท้องที่จังหวัดระนอง โดยได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ […]


เดินประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม2559 เวลา 9.00 น หน่วยฯสฎ.2(ห้วยมุด) สำนักฯ11(สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรม กับนายชุมพล สุขใส นายอำเภอเวียงสระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ […]


สร้างฝายประชารัฐ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ.11(คลองท่าไม้แดง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง,เขตรักษาพันธุ์ป่าคลองยัน ส่วนราชการอำเภอวิภาวดี […]


เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) เวลา 09.00 – 10.00 น. ร่วมกับอำเภอไชยา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ คณะครู-นักเรียน เดิน […]


ร่วมเดินรณรงค์ให้ไปร่วมลงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 59

วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. จนท.หน่วยป้องกันรักป่าที่ สฎ.17(ชัยบุรี) นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอชัยบุรี ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน ประชาชน พ่อค้า อง […]


ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ-สลุย

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.16(จีนทึง) สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 ตำบ […]