แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 สิงหาคม 2559


ร่วมกันจัดทำฝายชลอน้ำในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.8 (บ่อน้ำร้อน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติรักษะวาริน , กำนันตำบลหาดส้มแป้น และประชาชนในพื […]


กิจกรรมเดินรณรงค์ ไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.4 (ท่าชนะ),หน่วยฯสฎ.8(เขาแดน),หน่วยฯสฎ.21(คันธุลี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 ส.ค. 59 นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก สจป.11 (สุราษฎ์ธานี) ประกอบด้วย..หน่วยฯ สฎ.3 (บ้านตาขุน) หน่วยฯ สฎ.5 (ท่าฉ […]