แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 สิงหาคม 2559


เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแปลงและลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 จนท.หน่วยฯรน.(น้ำทุ่น) สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)ได้ร่วมกันออกตรวจสอบแปลง Ao4 (ยึดคืนมาได้) และลาดตระเวนแคมป์ที่พักพิงชาวโรฮินจา […]


โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2559

วันที่ 2 ส.ค. 59 คณะกรรมการตัดสินรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2559 ดำเนินการตรวจพิจารณาป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือ […]


ตรวจสอบและตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “ยุทการทวงคืนผืนป่า”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 6 (เกาะสมุย)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจ […]