แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 สิงหาคม 2559


โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.5(ท่าฉาง)ร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค […]


สร้างฝายชลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.11(สามปาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับตำรวจ สภ.สลุย ผู้ช่วยผู้ใหญ่ และร […]


สร้างฝายชลอน้ำประชารัฐเฉลิมพระเกียร์ติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ

วันที่ 1 ส.ค. 2559 หน่วยฯชพ.15(ทุ่งตะโก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ,ราษฎร์หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำ […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจ

วันที่ 1 สค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.ร่วมเคารพธงชาติ..สวดมนต์และฝึกระเบียบแถว ก่อนออกปฏิบัติงาน […]


ร่วมกันทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา จำนวน 3 ฝาย

วันที่ 1 ส.ค 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ.18(กงตาก) ร่วมกับตำรวจหน่วยบริการประชาชนบ้านกงตาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรา […]