แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 สิงหาคม 2559


การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามแผนงานพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ นายจงรัก ทรงรัตน์พันธุ์ ผอ.สำน […]


ร่วมกันออกตรวจสอบและตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 6 (เกาะสมุย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจฯสาย […]


ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ 16 {จันทึง} สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 {สุราษฎร์ธานี} ได้ร่วมกับผูู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ หมู […]


ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 840,000 กล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 จนท.หน่วยฯชพ.14(ละแม) จนท.หน่วยฯชพ.5(หลังสวน) สำนักฯ11(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับทหาร ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25 ปฏิบัติภารกิจ

วันที่ 29 กค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับทหาร ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25 ปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.ลาดตระเวนป่าสมบูรณ์(AO4)ใน […]


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง

วันที่ 28 ก.ค. 59 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฏร์ธานี) กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม […]


ร่วมกันประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาที่ ชพ.16{จันทึง} สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 {สุราษฎร์ธานี} ร่วมกัน ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ […]


ร่วมกันจัดทำฝายชลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 28 ก.ค.2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯสฎ.11 (คลองท่าไม้แดง)ร่วมกับผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 9 คณะกรรมการ หมู่บ้านและราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำฝายชลอน้ำเฉลิม […]