แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2559


กิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการร่วมใจปลูกป่า จากเขาเพ-ลา สู่มหานที”

วันที่ 28 ส.ค.59 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ.) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ อาทิเช่น หน่วยงานทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน เครือข่ายภ […]


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ป่าเขาร่อน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 11 (สุราษฎร์ธานี) นายธนิต สังขนิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า […]


จัดทำฝายประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 7 รอบ

วันที่ 26 ส.ค.59 จนท.หน่วยฯ สฎ.3(บ้านตาขุน) ร่วมด้วยจนท.ตำรวจสภ.บ้านตาขุน นายกอบต.เขาวง กำนันตำบลเขาวงและราษฎร หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร […]


ร่วมกันจัดทำฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 ส.ค.59 จนท.หน่วยฯสฎ.3(บ้านตาขุน) ร่วมกันเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น กำนันตำบลคลอะอุ่น รสทป.ตำบลคลองชะอุ่นและราษฎรตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน […]


สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓ จุด บริเวณลำห้วยบางเมาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๑ (คลองท่าไม้แดง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย […]


สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา

วันที่ ๒๒ สค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯรน.๑(ละอุ่น) สังกัด สจป.ที่๑๑(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และราษฎร […]


โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13(ท่า […]