แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 กรกฎาคม 2559


วางพานพุ่มดอกกุหลาบ เนื่องใน งานครบรอบ 101 ปี การพระระราชทานนาม ” สุราษฎร์ธานี”

วันที่ 29 ก.ค. 59 นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ แทน ผอ.สจป.ที่ 11(สฎ) พร้อมด้วย ผอ.สคร.และเจ้าหน้าที่ สจป. 11 ร่วมกันวางพานพุ่มดอกกุหลาบ เนื่อง […]


หน่วยป้องกันฯ รน.2 (ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจดังนี้

วันที่ 28 กค.59 หน่วยฯ รน.2(ราชกรูด) สำนักจัดการฯ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.ร่วมกับสถานีพัฒนาฯป่าชายเลนที่ 42(สุขสำราญ)และโรงเรียนบ้ […]


ร่วมกันทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านบางโนรา หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หน่วยฯ รน.10(ลำเลียง)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี)เจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4104 นางแวววลี พรหมพั […]


หน่วยป้องกันฯ รน.1 (ละอุ่น) สจป.ที่11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 28 กค.59 หน่วยฯรน.1(ละอุ่น) สจป.ที่11 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานดังนี้ 1.เวลา 10.00 น.- 12.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามกา […]


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายนพวงศ์ อาภรณ์ ป่าไม้จังหวัดระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่ […]


เจ้าหน้าที่หน่วยฯที่ รน.3 (จปร.),เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการฯ ที่ 268(ป่าน้ำจืด ป่ามะมุและป่าปากจั่น) สจป.ที่11(สฎ) กรมป่าไม้ ปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 28 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.3 (จปร.),เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 268(ป่าน้ำจืด ป่ามะมุและป่าปากจั่น) สำ […]


เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักฯ ที่ 11 พร้อมด้วยนายสมจิตน์ ไชยพัฒน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่ […]


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนอง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.30 น. นายนพวงศ์ อาภรณ์ ป่าไม้จังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุ […]