แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 กรกฎาคม 2559


หน่วยป้องกันรักษาป่า รน.1(ละอุ่น) สจป.ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ออกปฏิบัติภารกิจ

วันที่ 25 ก.ค.59 หน่วยฯ รน.1(ละอุ่น) สจป.ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานดังนี้ 1.เวลา 09.00 น. ร่วมกับ ปลัดอำเภอละอุ่น ช่างรังวัดสนง.ที่ดินจังหวัดระนอ […]


ร่วมกับหัวหน้าส่วนอำเภอท่าฉาง และส่วนราชการท้องที่ ,ท้องถิ่น แข่งขันกิฬา “ท่าฉางคัพ”ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 25 ก.ค 2559 หน่วยฯ สฎ.5 (ท่าฉาง) ร่วมกับหัวหน้าส่วนอำเภอท่าฉาง และส่วนราชการท้องที่ ,ท้องถิ่น แข่งขันกิฬา “ท่าฉางคัพ”ครั้งที่ 1 ประ […]


เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องการรณรงค์ลงประชามติของ อำเภอชัยบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. หัวหน้าหน่วยฯ สฎ.17(ชัยบุรี) เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเรื […]


ร่วมกับกำนันตำบลตะโกและราษฏร์หมู่ที่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายประชารัฐ

วันที่ 25 ก.ค. 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๕(ทุ่งตะโก)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกำนันตำบลตะโกและราษฏร์หมู่ที่ 10 ตำบลตะ […]


เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 ก.ค.59 เวลา 10.00-12.00 น. นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แทน ผอ.สจป.ที่ 11 เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สุรา […]


ร่วมบินตรวจสอบสภาพป่า เขตรอยต่อระหว่าง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทุ่งระยะ-นาสัก และป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะนาสัก

วันที่ 24ก.ค. 59 จนท.หน่วยฯชพ.4 (วิสัย) และจนท.หน่วยชพ.12 (นาสัก) ร่วมประสานการบินตรวจสอบสภาพป่า เขตรอยต่อระหว่าง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทุ่งระยะ-นาสัก […]


นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป ที่ 11 (สฎ) ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนป่าทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันรักษาป่า (หน่วยปฎิบัติการพิเศษ)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดโครงการฝึกอบรม ในวันนี้มี นายจงรัก ทรงรัต […]