แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 กรกฎาคม 2559


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมสำนักฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั […]