แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กุมภาพันธ์ 2563


อธิบดีกรมป่าไม้เปิดงาน วิ่งทะลุถ้ำ 3,000 เมตร…

“อรรถพล เจริญชันษา” อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน Forest Trail Running 2020 วิ่งทะลุถ้ำ 3,000 เมตร รายได้ซื้ออุปกรณ์เตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน … เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงาน Forest Trail Running 2020 วิ่งทะลุถ้ำ 3,000 เมต […]