แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กันยายน 2562


ครบรอบ 123 ปี 18 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพร้อมด้วยนายยุทธพล​  อังกินันทน์​ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล​ ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ […]