แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 สิงหาคม 2562


“พยัคฆ์ไพร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ในท้องที่ บุกยึดสวนยางพาราและไร่ข้าวโพดของกลุ่มนายทุน บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายกว่า 220 ไร่ พร้อมเดินหน้าทวงคืนต่อเนื่อง เน้นนายทุนเป็นหลัก”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พื้นที่ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คือเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้สั่งการให้นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประสานบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นำโดย […]