แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 สิงหาคม 2562


“พยัคฆ์ไพรร่วม ศปป.4กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ บุกยึดสวนยางพารากว่า 480 ไร่ หลังจากพบข้อมูลว่า มีนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ใช้ชาวบ้านรับหน้าสุดท้ายรับสารภาพเป็นเพียงคนดูแลเท่านั้น”

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สั่งการในนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประสานบูรณาการร่วมกับ พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป […]