ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ […]


การต่อท่อน้ำเลี้ยงใหม่(BY PASS) ให้แก่ต้นไม้ที่ถูกกาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1 ทีมงานหมอต้นไม้ ประจำสำนักฯ4 สาขาพิษณุโลก 2. เจ้าหน้าที่หน่วย ป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ 3.เจ้าห […]


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนั […]


กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]


ตรวจสภาพป่า โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ในท้องที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ และนายขจร ใจจูน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมต […]


ร่วมประชุมคณะทำงานประกวดขบวนแห่ ” งาน Thailand Banana World & OTOP lndo – China Expo ๒๐๑๙ “

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ แทน ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ใ […]


ร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีว […]


ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพย […]