ภาพกิจกรรม ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 6 เม.ย.63 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยฯพล […]

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยฯพล.4(ป่าแดง-แก่งบัวคำ) แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายวันที่ 1 เมษายน 2563ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ได้จัดเวร-ยาม เพื่อประจำจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในบริเวณสำนักงาน โดยกำหนดใ […]

จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


วันที่ 29 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช 9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกันตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณท้องที่บ้านนาประ […]

ตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 3 จุดวันที่ 29 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14 (น้ำคลาด) ร่วมกับนายสนอง หนูนิล กำนันตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันตร […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด


วันที่ (28 มี.ค. 2563) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.3 (หนองกะท้าว) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 7 จุด (ข้อมูล Hotspot จ […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 7 จุด