แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2563


วันที่ 6 เม.ย.63 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยฯพล […]

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยฯพล.4(ป่าแดง-แก่งบัวคำ) แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย


วันที่ 1 เมษายน 2563ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ได้จัดเวร-ยาม เพื่อประจำจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในบริเวณสำนักงาน โดยกำหนดใ […]

จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)