แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 มีนาคม 2563


วันที่20มี.ค.2563 หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมประชุม/ประชาคม เรื่องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน2หมู่บ้าน คือบ้านเนินสะแก ม.6 ต.วังท […]

ประชุม/ประชาคม เรื่องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า


วันที่ 19 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9 (ปากพาน-น้ำโจน) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุด (ข้อมูล Hotspot […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspotวันที่ 19 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14 (น้ำคลาด) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด (ข้อมูล Hotspot ระบบ V […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด


วันที่ 19 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.3 (หนองกะท้าว) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุด (ข้อมูล Hotspot จัง […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุดวันที่(14-15 มี.ค.63)เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช 9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกันตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณท้องที่บ้านโค […]

ตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 5 จุด


วันที่ (15 มี.ค. 2563) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 3 จุด (ข้อมูล Hotspot […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 3 จุด