แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 มีนาคม 2563


วันที่ 3 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.6(พันชาลี) เวลา 11.30 น.ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด บริเวณพิกัดที่ 47Q 6 […]

ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด


วันที่ ๓ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.หน.หน่วย นปพ.วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีวาระที่เกี่ยวข้องคือหารือเรื่องก […]

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์วันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใน […]

เข้าควบคุมไฟป่า และดับไฟ พร้อมทั้งทำแนวกันไฟ บริเวณป่าหลังอำเภอน้ำหนาว


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรุณ ใหม่ละเอียด หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมเพิ่มปร […]

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563”วันที่ 26 ก.พ.2563 เวลา 09.00 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยนายสุทัศน์ บุญนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการจัดการท […]

ประชุมชี้แจงเรื่องการสำรวจตรวจสอบและรังวัดที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (งานด้านการควบคุมพื้นที่)


วันที่ 26 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14 (น้ำคลาด) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุด (ข้อมูล Hotspot ระบบ V […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุดวันที่ 26 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9 (ปากพาน-น้ำโจน) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 2 จุด (ข้อมูล Hotspot ว […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 2 จุด


วันที่ ๒๖ ก.พ. 63 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18(น้ำชุน) ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ไฟป่า จำนวน ๑ จุด ผลปรากฏว่า อยู่ในเขตป่า […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ไฟป่า จำนวน ๑ จุด ผลปรากฏว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซำซางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) จ […]

ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)


วันที่ 25 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14 (น้ำคลาด) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 2 จุด (ข้อมูล Hotspot วันที่ […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยางจ.พิษณุโลก