แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2563


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายประสงค์​ ดารารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธ […]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ นายหน่อย ภู่น้อย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง พร้อมคณะ ได้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อ […]

ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวันที่ 19ก.พ. 2563 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังทองเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.6(พันชาลี) เวลา 09.00 น.ร่วมกับผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก กิจกรรมจ […]

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ร่วมกับ ราษฎรเครือข่ายป่าชุมชนบ้านบุสง่า หมู่ 10 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง […]

ดับไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านบุสง่า หมู่ 10 ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 15 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม ได้ประชุมชี้แจงและลงพื้นที่ […]

ประชุมชี้แจงและลงพื้นที่สำรวจรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (งานด้านการควบคุมพื้นที่)


วันที่ 14 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14(น้ำคลาด) ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 5 จุด จุดที่ 1 บริเวณพิกัดที่ […]

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspotวันที่ 14 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.๒ (วัดโบสถ์) เวลา 11.30 น.ได้ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้ง Hotspot จำนวน 1 จุด บริเวณพิกัดที่ 47 […]

ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้ง Hotspot


วันที่ (14ก.พ. 2563) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.6(พันชาลี) เวลา 11.00 น.ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1 จุด บริเวณพิกัดที่ 47Q […]

ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspotวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ตำบ […]

ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้


วันที่ 13 ก.พ. 63 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายในเขตป่าสงวนแห่ง […]

ตรวจสอบติดตามพื้นที่การเกิดไฟป่าตามค่าพิกัดจุดความร้อน Hotspot จำนวน 2 จุด