แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 มกราคม 2563


วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 2 เขาค้อ และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว […]

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์