แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 มกราคม 2563


วันที่ 14 ม.ค 2563 เวลา 09.00น.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชาติตระการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.4(ป่าแดง-แก่งบัวคำ) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะ […]

กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก ประจำปี 2563


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ โดยนายพยนต์ เรืองระยนต์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ […]

กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓