แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 มกราคม 2563


วันที่ 8 ธ.ค 2563 เวลา 09.00น.หน่วยป้องกันและพัฒนาวังทอง โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8(น้ำยาง) ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน ณ.ที่ อบต […]

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน


วันที่ 7 ม.ค.2563 นายสุทัศน์ บุญนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต […]

ประชุมชี้แจงราษฎรถึงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้วันที่ 6 ม.ค 2563 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพิษณุโลก ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าและแจกเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าให้ประชาชนใ […]

ประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าและแจกเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าให้ประชาชน


วันที่ 6 ม.ค.63 เวลา 15.30น. นายสุทัศน์ บุญนะ หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าไม้ นายสมชาย ครุฑเกษ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติ […]

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้