แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 มกราคม 2563


วันที่ 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ […]

จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)


วันนี้ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภา […]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563วันที่ 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 เขาค้อ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันนำเมล็ดไม้มีค่า แจกให้กั […]

นำเมล็ดไม้มีค่า แจกให้กับประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.4 (ป่าแดง-แก่งบัวคำ)เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ.ชาติตระการ ในช […]

กิจกรรมปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ.ชาติตระการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563