แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 มกราคม 2563


วันที่ 2 ม.ค.63 เวลา 10.30 น เจ้าหน้าประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพิษณุโลกได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.บ.ต ,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม,ประชาชนจิตอาสาได้ประจำจุ […]

จุดบริการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและแจกเมล็ดพันธ์ไม้ทีค่าในเทศกาลปีใหม่


วันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3(หนองกะท้าว)และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.14(น้ำคลาด) ร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย […]

กิจกรรม 7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชน ต.หนองกะท้าว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563วันที่ 1 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลริ […]

ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)


วันที่ 1 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) ประจำจุดบริการ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้เพชรบูร […]

จุดบริการ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์วันที่ 1 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3(หนองกะท้าว)และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.14(น้ำคลาด) ร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย […]

ร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชน


วันที่ 1 ม.ค.2563 จนท.สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลกได้ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โดยมอบเมล็ดไม้พันธุ์ดีแล […]

กิจกรรม ณ ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงวันที่ 1 ธ.ค 2563 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8(น้ำยาง)ร่วมกิจกรรม7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับก […]

กิจกรรม 7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563