แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 ธันวาคม 2562


ก่อสร้างฝายประชารัฐชะลอและเก็บกักน้ำ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 08.30 น. -14.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พล.5 (ซุ้มขี้เหล็ก) ร่วมกับนายอำเภอเนินมะปราง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กำนันตำบลวังยาง ผู […]


ก่อสร้างฝายประชารัฐ ท้องที่บ้านคันโช้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9(ปากพาน-น้ำโจน) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำ […]


สร้างฝายประชารัฐชะลอและเก็บกักน้ำ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 ธ.ค.62 เจ้าหน้าที่หน่วยฯพล.14(น้ำคลาด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง กำนันตำบลบ้านแยง ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรจิตอาสา บ้านเกษตรสัมพันธ์ ห […]


โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว ภายใต้แนวคิด” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้า […]


ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับราษฎรเกี่ยวกับการป่าไม้ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้ราษฎรขยายพื้นที่ทำกินบุกรุกเข้าไปในเขตป่า และขอความร่วมมือไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 […]


นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้นำกล้าไม้ต้นทองอุไร จำนวน 40 ต้น ไปมอบให้มณฑลทหารบกที่ 39

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้นำกล้าไม้ต้นทองอ […]


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอนครไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นครไทย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้ […]