แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2562


วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8(น้ำเดื่อ-บ้านโคก) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) ปร […]

จุดบริการ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว


วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ม. พัน 28 […]

ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)วันที่ 31 ธ.ค 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8(น้ำยาง)ร่วมกิจกรรม7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับ […]

กิจกรรม7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


ว้นที่ 31ธค.2562 จนท.สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลกร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โดยได้มอบเมล็ดไม้พันธุ์ดี แล […]

กิจกรรมบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงวันที่ 31 ธ.ค 2562 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพิษณุโลกร่วมกิจกรรม7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกั […]

กิจกรรม7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์,นายอำเภอเขาค้อ, สมาชิกองค์ […]

รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ.พิธีเปิดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์และกิจกรรม หนาวนี้ที่เพชรบูรณ์วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่ทหาร ม. พัน 28 […]

จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)


วันที่ 30 ธ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.2(วัดโบสถ์)ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัด […]

จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ.จุดให้บริการบ้านท่าแก่งวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8(น้ำเดื่อ-บ้านโคก) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) ปร […]

จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว


วันที่ 30 ธ.ค 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3(หนองกะท้าว)ร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชน ต.หนองกะท้าว ช่วงเทศกา […]

กิจกรรม 7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชน ต.หนองกะท้าว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563