แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2562


จุดบริการ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8(น้ำเดื่อ-บ้านโคก) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) ปร […]


ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ม. พัน 28 […]


กิจกรรม7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 31 ธ.ค 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8(น้ำยาง)ร่วมกิจกรรม7 วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับ […]


กิจกรรมบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ว้นที่ 31ธค.2562 จนท.สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลกร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โดยได้มอบเมล็ดไม้พันธุ์ดี แล […]


กิจกรรม7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 31 ธ.ค 2562 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพิษณุโลกร่วมกิจกรรม7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกั […]


รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ.พิธีเปิดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์และกิจกรรม หนาวนี้ที่เพชรบูรณ์

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์,นายอำเภอเขาค้อ, สมาชิกองค์ […]


จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 (เทศกาลปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่ทหาร ม. พัน 28 […]


จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ.จุดให้บริการบ้านท่าแก่ง

วันที่ 30 ธ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.2(วัดโบสถ์)ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัด […]