แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 พฤศจิกายน 2562


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก ผู้แทน ผอ.สำนั […]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ พล.9(ปากพาน-น้ำโจน) เจ้าหน้าที่หน […]

คณะทีมงานหมอต้นไม้ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ร่วมกันตรวจต้นจามจุรีวันที่ 2 พ.ย. 2562 เวลา 09.30- 10.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ผู้แทน ผอ.สำนักฯ ได้ไปร่วมต้อนรับ พลเอ […]

ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เป็นประธานและผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ...


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก พร้อ […]

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 1 พ.ย. 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นครไทย ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่บริเวณบ้านป่ารวก หมู่ที่ 3 และบ […]

ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้


วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ, คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านมุกโต หม […]

ออกตรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ประจำเดือนตุลาคม 2562