แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤศจิกายน 2562


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-08.30 น. นายชิต อินทระนก ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเจน ทาฟอง ผอ.ส่วนอำนวยการ และนายบัณฑิต วงศ์เสนานุรั […]

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 22 พย.2562 เวลา 06.10-07.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพชรบูรณ์ […]

ผู้ว่าคุยโขมง หกโมงเช้าวันศุกร์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้สนธิกำลังกัน […]

ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ)และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาค้อ, เจ้าหน้าที่ […]

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนนสองข้างทางและซ่อมแซมถนนทางขึ้นไปวัดผาซ่อนแก้ววันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9(ปากพาน-น้ำโจน) เจ้าหน้าที่หน่วยพล.2 (วัดโบสถ์)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัด […]

ตรวจพื้นที่ที่กำลังจะดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ (20 พ.ย. 2562) เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เนินมะปรางร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้ว่าพบประชาชน นำโดยนายพิพัฒน์ เอก […]

กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวันที่ 19 พย.62 เวลา 13.00 น. หน่วยพล.8 (น้ำยาง) ได้ตอนรับ ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก (นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ) และคณะ ฯในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้โอวาท […]

ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก (นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ) และคณะ ฯในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้โอวาท ข้อเสนอแนะ


วันที่ 19 พย.62 เวลา 09.30 น. หน่วยพล.8 (น้ำยาง) ร่วมประชุมการจัดทำฝายชะลอน้ำในส่วนของอำเภอวังทอง ตามโครงการของจังหวัดพิษณุโลก มีนายณรงค์ ชัยจำรัส นาย […]

ประชุมการจัดทำฝายชะลอน้ำในส่วนของอำเภอวังทอง ตามโครงการของจังหวัดพิษณุโลกวันที่ (15 พ.ย 62)เวลา 13.00 น.คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำห […]

การมีส่วนร่วมและยอมรับของชุมชนในการจัดทำโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำหนาว


วันที่ 14 พ.ย 62 เวลา07.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว, หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่พช.5(นาพอสอง) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น […]

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (จังหวัดเคลื่อนที่)