แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2562


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 13.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ผู้แทน ผอ.สำนักฯ ไปร่วมประชุ […]


“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำป […]


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ร่ว […]


ร่วมกิจกรรมเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุ […]


ประชุมแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์รถรางทุ่งกังหันลมเขาค้อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ)และชุดปฏิบัติการพิเศษป่า […]


พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.19 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมช […]


กิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร กิจกรรม “จิตอาสาและพัฒนา ลำน้ำลำคลอง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนา ป่าไม้วัดโบสถ์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม […]


พิธีถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30- 15.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ได้เป็นผู้แทนไปร่วมพิธีถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สาม […]