แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กันยายน 2562


โครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

วันที่17กันยายน2562หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกับอำเภอหนองไผ่ ตามโครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน&#82 […]


ลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด,กิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ,พัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพ

วันที่ ๑๗ กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๗ (น้ำร้อน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดังนี้ ๑.หน่วยฯได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.๕ บ้านซับน้อย ต.หนอง […]


ร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 15 กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา, […]


ประชุมคณะอนุกรรมการ คปป.จ.พล.

วันที่ 13ก.ย.62 เวลา 09.30 – 14.00 น นายวิชาญ ขันธ์แก้ว แทน ผอ.สจป.ที่4 สาขาพิษณุโลก และแทน,ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ค […]


ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม “โครงการจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 18 (น้ำชุน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ได […]


โครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

วันที่ 12 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.4 (ป่าแดง-แก่งบัวคำ) ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และบำ […]


ออกตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ นายส […]


กิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่. 6. กันยายน. 2562. เวลา 10.00 น. นายประสงค์. ดารารัตน์. ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 8 (น้ำเดื่อ-บ้านโ […]