แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2562


ประชุมเพื่อซักซ้อมกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่6/62 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามข้อ5

วันที่ 10 ก.ค.62 เวลา13.30 น.-16.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.5(นาพอสอง) ร่วมประชุมกับปลัดอำเภอ/นายกองค […]


สำรวจถ้ำที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในพื้นรับผิดชอบของหน่วยฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.5(ซุ้มขี้เหล็ก) ออกสำรวจถ้ำที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวใน […]


ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (งานด้านการควบคุมพื้นที่)ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่8ก.ค.2562 เวลา 18.30น.นายสุทัศน์ บุญนะ หน.ฝ่ายจัดการสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการจัดการทร […]


สำรวจแนวเขตป่าระหว่างอุทยานภูหินร่องกล้ากับป่าชุมชนตำบลเข็กน้อยและติดป้ายป่าชุมชนตำบลเข็กน้อย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ […]


ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-14.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]


ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3(ลำจังหัน) พช 7 (น้ำร้อน) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏ […]


ร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-18.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]


บันทึกรายการถ่ายทอดสด ” เช้านี้ที่ภาคเหนือ ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-08.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้ไ […]