แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2562


วันที่8ก.ค.2562 เวลา 18.30น.นายสุทัศน์ บุญนะ หน.ฝ่ายจัดการสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการจัดการทร […]

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (งานด้านการควบคุมพื้นที่)ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ […]

สำรวจแนวเขตป่าระหว่างอุทยานภูหินร่องกล้ากับป่าชุมชนตำบลเข็กน้อยและติดป้ายป่าชุมชนตำบลเข็กน้อยวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-14.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]

ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก


วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3(ลำจังหัน) พช 7 (น้ำร้อน) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-18.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]

ร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-08.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้ไ […]

บันทึกรายการถ่ายทอดสด ” เช้านี้ที่ภาคเหนือ ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4วันที่ 27 มิ.ย.62 เวลา 9.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3 (ลำจังหัน) , พช 7 (น้ำร้อ […]

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น


วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ […]

จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ไฟป่าเบื้องต้นวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น หน่วยฯพล.8(น้ำยาง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ส่งเสริมและ สัมพันธ์ด้วยการอนุรักษ์ ,การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ณ โ […]

กิจกรรมปลูกป่า ส่งเสริมและ สัมพันธ์ด้วยการอนุรักษ์ ,การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้


วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ […]

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)