แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 กรกฎาคม 2562


ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-14.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]


ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3(ลำจังหัน) พช 7 (น้ำร้อน) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏ […]


ร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-18.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อ […]


บันทึกรายการถ่ายทอดสด ” เช้านี้ที่ภาคเหนือ ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-08.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ได้ไ […]


สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 27 มิ.ย.62 เวลา 9.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3 (ลำจังหัน) , พช 7 (น้ำร้อ […]


จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ไฟป่าเบื้องต้น

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ […]


กิจกรรมปลูกป่า ส่งเสริมและ สัมพันธ์ด้วยการอนุรักษ์ ,การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น หน่วยฯพล.8(น้ำยาง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ส่งเสริมและ สัมพันธ์ด้วยการอนุรักษ์ ,การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ณ โ […]


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ […]