แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2562


หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562) เวลา 08:00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเ […]


กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์

เมิ่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายประสงค์ ดารารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่ […]


ประสานประธานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ ได้ออกประสานประธานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ปี ๒๕๖๒ บ้านถ้ำสมบัติ หมู่ที่ ๘ ต.บ […]


วิทยากรพิเศษในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บรรยายในหัวข้อ” ความสำคัญ การปลูกและการดูแลต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10 “

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 -14.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยนายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ […]


ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และออกหาข่าวก […]


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยนายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยา […]


ปฎิบัติงานจิตอาสา

วันที่ (10 มิ.ย. 62) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พล.8(น้ำยาง) ในชุดปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสากับ เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 3 ราษฎรบ้านน้ำยาง ม.7 […]


แผนบินตรวจสอบสภาพป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 8มิ.ย62 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.10(น้ำดำ) หน่วยฯพล.8(น้ำยาง)หน่วยฯพล.9(ปากพาน)และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พิษณุโลกได้ร่วมปฏิบัติงาน […]