เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พล.8(น้ำยาง) เจ้าหน้าที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสองฝั่งข้างถนน หน้าหน่วยฯพล.8 (น้ำยาง)พร้อมลงทะเบียนรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

วันที่ (14 พ.ค.62).เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พล.8(น้ำยาง) เจ้าหน้าที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสองฝั่งข้า […]


วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 07.30-09.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมกิจกรรม” กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก เ […]


นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป. 4 สาขาพิษณุโลก นายชิต อินทระนก ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ นายฉัตรชัย อรรถวิทย์ หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 35

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป. 4 สาขาพิษณุโลก นายชิต อินทระนก ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ นายฉัตรชัย อรรถวิทย์ หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูร […]