ประชาสัมพันธ์


รณรงค์กิจกรรมลอยกระทงปีพ.ศ.2562

” ร่วมรณรงค์กับกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสร้างขยะ และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม “ เพียงโพสต์ภาพถ่ายทาง Facebookหรือ Instragramพร้อมติดHASHTAG #มาด้วยกันลอยด้วยกัน #ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #คนไทยหัวใจสีเขียว #loykrathongwithdeqp ขอขอบคุณรูปภาพประชาสัมพันธ์จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม