แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2562


“สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562”

สำนักการอนุญาต ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562” สำนักการอนุญาต ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2562 โดยร่วมกันรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต นายธรรมนูญ อัครพินท์