ข้อมูลติดต่อ/ที่ตั้งสำนักฯ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒ (นศ.)


ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 3 ซอย อบต.นาสาร ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

หมายเลขโทรศัพย์ : 075 763 367


ดูหมายเลขโทรศัพท์ภายใน


โทรสาร : 075 763 367


ผู้ดูแลเว็บไซต์

[email protected]


ร้องเรียน

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส