วิสัยทัศน์-01ชัดน้อย-01-scaled
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้
499993
แบนเนอร์_ปชส.ออนไลน์
APPF_webbanner
Untitled-3
previous arrow
next arrow

ประกาศกรมป่าไม้


ข่าวกิจกรรมป่าไม้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน บุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมป่าไม้ ได้ทางเว็บไซต์ >>> www.forest.go.th/knowledge

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางและค่านิยมองค์กรของบุคลากรกรมป่าไม้ >>>

แบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางและค่านิยมองค์กรของบุคลากรกรมป่าไม้ (google.com)


สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง


การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ” บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “

Comments are closed.