กิจกรรมเปิดใช้อาคารโรงเก็บไม้มีค่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดใช้อาคารโรงเก็บไม้มีค่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

Continue reading

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 8 / 2565New

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 8 / 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue reading

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 7 / 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 7 / 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue reading

กิจกรรมปลูกไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมปลูกไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณวัดถ้ำกัลยาณมิตร หมูู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้ใหญ่ สืบเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Continue reading

นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ร่วมปลูกต้นไม้หน้าอาคารสำนักงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่สำนัก ฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 / 2565 และร่วมปลูกต้นไม้ หน้าอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช)

Continue reading

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Continue reading